Lär dig flyga

Funderar du på att ta flygcertifikat och lära dig flyga ett plan? Då är du inte den enda och kanske är det lite pirrigt i början, men jag kan lova dig att du inte kommer att ångra dig. Här ska jag ge dig lite tips om hur du ska gå tillväga.

Nummer 1 – läkarundersökningen

Det första man ska klara av är den medicinska undersökningen för att kolla att man uppfyller alla fysiska och psykiska krav för att bli pilot. Man tar då kontakt med Transportstyrelsen som utser en läkare som ansvarar för just den här typen av undersökningar, vilket kallas en “flygmedicinsk undersökning”.

Hitta en flygskola

Nu är det dags att hitta en lämplig flygskola. Det kan man också göra via Transportstyrelsen om man inte redan har koll på en. Hela flygcertifikat-utbildningen som innebär en praktisk och en teoretisk del kostar drygt 100 000 kr, så visst kan man köpa vingar för pengarna, men det kostar. Avgifterna är höga främst beroende på flyglektionerna men samtidigt kan man bestämma undervisningstakten och betala allt eftersom man flyger, på många skolor.

Utbildningen

Den teoretiska delen omfattar ca 120 timmar av studier i skolbänken. Här läser man ämnen som säkerhet inom flyg, aerodynamik, lagar, meteorologi, navigation, radiotelefoni samt många fler kurser. Den praktiska utbildningen med flyglektioner kan man börja med parallellt men man måste ha klarat av minst 45 flygtimmar innan man gör uppflygningen. I de 45 timmarna ingår 10 timmar av ensamflygning som innebär både kortdistansflygning och långdistans, och 25 i dubbelkommando. De resterande timmarna får flygläraren bedöma hur de ska spridas ut.

Själva uppflygningen

När det är dags att höja sig till skyarna och göra flygprovet, har man först en muntlig redovisning inför Transportstyrelsens egna kontrollanter. Sedan får du göra övningar i luften för att de ska kunna observera dina färdigheter. Går allt bra får du ditt certifikat efter bara några dagar.

Och certifikaten kan grunda sig på olika saker som exempelvis behörighet till mörkerflygning o.s.v. Det första certifikatet man tar är dock ett privatflygcertifikat (PPL) där man får flyga mindre plan. Sedan kan man utöka proven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *